วิธีการจัดส่งสินค้าและการชำระเงิน

วิธีการจัดส่งสินค้าและช่องทางการชำระเงินที่ร้านค้าเราให้บริการมีดังนี้

วิธีการจัดส่งสินค้า

ระบบจะคำนวณค่าจัดส่งสินค้าของแต่ละวิธี ในขั้นตอนที่คุณเลือกสินค้าลงตะกร้าและเลือกสถานที่จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว วิธีการจัดส่งสินค้าที่ร้านค้าให้บริการมีดังนี้

 • มารับสินค้าเอง
 • พัสดุไปรษณีย์ในประเทศ
 • พัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
 • จัดส่งต่างประเทศโดย FedEx

ช่องทางการชำระเงิน

การชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการ สามารถเลือกใช้ช่องทางใดก็ได้ดังต่อไปนี้

 • โอนเงินผ่านธนาคารหรือตู้ ATM มายังบัญชีของร้านค้า

   ธ. ไทยพาณิชย์ • เงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายที่


 • บัตรเครดิตออนไลน์ด้วยระบบของ THAIEPAY
 • ระบบ Paypal
 • ชำระเงินโดยเคาน์เตอร์เซอร์วิส
  Pay By Counter Service