เงื่อนไขการให้บริการ

การใช้บริการของ Glitz Jewels มีกฎระเบียบและเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติ โดยทางเราจะถือว่าผู้ที่ใช้บริการทุกท่านยอมรับกฎระเบียบและเงื่อนไขเหล่า นี้ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ด้านล่าง ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎและเงื่อนไขต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นได้

ลิขสิทธิ์ :
สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ภายใน http://www.glitzdiamond.com ถือ เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท Glitz Jewels (ยกเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น) บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้มีการลอกเลียน ทำซ้ำ หรือปลอมแปลงเนื้อหาสาระ เครื่องหมายการค้า และสิ่งต่าง ๆ ที่ถูกพัฒนาโดยบริษัทไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางการค้าโดยมิได้รับอนุญาต ทางบริษัทมีสิทธิที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์

ข้อมูลส่วนบุคคล :
ผู้ใช้บริการแต่ละท่านอาจมีการเปิดบัญชีและกำหนดรหัสการเข้าเว็บไซต์ไว้ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการ จะต้องเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้เป็นความลับ และผู้ใช้บริการแต่ละท่านจะยอมรับผิดชอบกับการกระทำต่าง ๆ ภายใต้บัญชีของท่าน

การจำกัดพื้นที่ข้อมูลและการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล :
การพยายามลักลอบเข้าไปยังพื้นที่ข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และหากพิสูจน์ได้ว่ามีบุคคลใดนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นไปใช้โดยมิชอบ หรือกระทำการใดๆ กับข้อมูลทำให้เกิดความเสียหายตามมา บุคคลผู้นั้นจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายถึงที่สุด

ฐานข้อมูล :
ข้อมูลต่างๆ ที่จัดทำโดยบริษัทจะผ่านการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ก่อนขึ้นประกาศในเว็บไซต์ เสมอ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปริมาณของข้อมูลนั้นมีจำนวนมาก โดยเฉพาะส่วนของตัวเลข ทางบริษัทฯจึงขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปฏิเสธรายการที่มีข้อผิดพลาดหาก ตรวจพบ

การรับประกันสินค้า
สินค้าที่จำหน่ายโดย Glitz Jewels ทุก ชิ้นเป็นสินค้าที่มีการรับประกันคุณภาพจากบริษัท กรณีที่สินค้ามีปัญหา ท่านสามารถติดต่อศูนย์บริการของบริษัทได้โดยตรง หรือสามารถฝากเคลม หรือ ส่งซ่อมผ่าน www.glitzdiamond.com

การส่งเคลม หรือ ส่งซ่อมผ่าน www.glitzdiamond.com
โดยปกติ การส่งซ่อมโดยฝากผ่าน www.glitzdiamond.com  จะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการซึ่งเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบเป็นกรณีไป รวมทั้งระยะเวลาในการส่งซ่อมจะขึ้นอยู่กับการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งท่านจำเป็นต้องนำสินค้า บรรจุภัณฑ์ พร้อมใบเสร็จรับเงินและใบรับประกันสินค้า มาที่โชว์รูมของเรา

** www.glitzdiamond.com  ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับเปลี่ยน เคลม หรือคืนสินค้าในกรณีที่สินค้าไม่ได้เสียหาย **

ส่วนกรณีการเคลมสินค้า ซึ่งผ่านการพิจารณาตามขั้นตอนของบริษัทแล้วว่า สินค้าเสียหายเนื่องจากการผลิตจริง บริษัทสามารถเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ได้

ความปลอดภัยในการชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิต

1. ข้อมูลต่างๆ ที่ท่านกรอกในระหว่างการสั่งซื้อสินค้าที่ www.glitzdiamond.com  จะถูกป้องกันด้วยระบบ SSL ซึ่งเป็นระบบการเข้ารหัสข้อมูลที่ได้มาตรฐานสากลและทันสมัยที่สุดระบบหนึ่ง ในปัจจุบัน นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในเว็บไซต์ต่าง ๆ ทั่วโลกที่มีการส่งผ่านข้อมูลสำคัญทางอินเตอร์เน็ต

2. เมื่อท่านเลือกชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่ท่านกรอกในหน้าต่างของธนาคารจะถูกบันทึกและทำ การอนุมัติที่ Host ของธนาคารนั้นๆ ซึ่งเป็นตัวแทนของ VISA และ Master ข้อมูลดังกล่าวจะไม่มีการจัดเก็บที่ Server ของบริษัทฯ แต่อย่างใด


การรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า / สมาชิก
1. www.glitzdiamond.com  ดำเนินธุรกิจด้วยความเคารพต่อความเป็นส่วนตัวของท่านสมาชิก ด้วยเหตุนี้ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและจะไม่ได้ รับอนุญาตให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทาง www.glitzdiamond.com  จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อผลประโยชน์ใดๆ นอกจากเพื่อใช้ศึกษาพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของเราให้ตรงกับความต้องการ ของสมาชิกมากขึ้นเท่านั้น